Pořadatelé

Pořadatel

Česká neonatologická společnost ČLS JEP

Novorozenecké oddělení Krajské nemocnice T. Bati

Organizační výbor

  • MUDr. Jozef Macko, Ph.D.
    Primář Novorozeneckého oddělení Krajské nemocnice T. Bati a.s.
  • Mgr. Marcela Pumprlová
    Staniční sestra Novorozeneckého oddělení Krajské nemocnice T. Bati a.s.

Organizační a technické zajištění

  • SANOPHARM CZ s.r.o., Martinovská 257/111, 725 27 Ostrava - Plesná