Videoarchiv přednášek

Středa 26. října 2022

8:45 - 9:00 Slavnostní zahájení

Předsedající: P. Ševčík, M. Gebauer, V. Škampová, L. Chalás, R. Gřegoř

9:00 - 9:45 Blok hosté

Předsedající: R. Prymula, J. Šeblová, R. Gřegoř

 • Urgentní příjmy jako součást reformy primární péče (R. Prymula)

09:45 - 11:00 Blok TRIAGE

Předsedající: M Pisár, O. Rennét

 1. Triáž a její historie (J. Šeblová)
 2. Současný stav elektronického aviza ZZS - UP (D. Peřan)
 3. Jak zavést funkční triáž na UP (M. Štěpán)
 4. Triážovací systémy napříč ČR (O. Rennét)
 5. Konsenzuální odborné stanovisko SUP Třídění na UP (M. Pisár)

11:15 - 12:45 Blok MEDICÍNSKÁ TÉMATA

Předsedající: P. Kupka, J. Kočí

 1. Bolesti na hrudi u pacientů do 40 let aneb zase simulant? (P. Libicherová et al.)
 2. Bodypackers (P. Kupka, T. Jonáková)
 3. Ambulantní léčba plicní embolie (M. Čermáková)
 4. Psychiatrický adolescent na dětském urgentním příjmu (J. Dissou)
 5. Návaznost PNP a NP - imitace závažného intrakraniálního poranění v PNP (L. Korbel)
 6. Paliatr na urgentním příjmu (A. Houska)

14:00 - 15:15 Současná témata v akutní kardiologii

Předsedající: A. Truhlář, J. Kubalová

 1. Centra péče pro nemocné po KPR – současná koncepce a doporučení (A. Truhlář)
 2. Centra péče pro nemocné po KPR – pohledem lékařky ZZS (J. Kubalová )
 3. Centra péče pro nemocné po KPR – pohledem kardiologa a jeho pacientů (J. Karásek)
 4. Role urgentního přijmu v programu eCPR - extrakorporální kardiopulmonální resuscitace (M. Šimek)
 5. Post mortem vyšetření případů náhlé srdeční smrti (A. Krebsová)

15:30 - 16:30 Blok "LESSONS LEARNED"

Předsedající: V. Kutěj, J. Kočí

 1. UP ve fakultní nemocnici, co mělo být jinak? (J. Kočí)
 2. UP v okresní nemocnici, co mělo být jinak? (J. Golová)
 3. Otevřeli jsme nově UP, hlavní problémy vzniku (D. Prchal)
 4. Budujeme UP, jaké jsou naše problémy (O. Rennét)

16:30 - 17:30 Blok "CO CHCEME OD URGENTNÍHO PŘÍJMU"

Předsedající: E. Smržová, J. Berková

 1. Jsem záchranář a očekávám…(V. Husárek)
 2. Jsem lékař ZZS a očekávám…(E. Smržová)
 3. Jsem operátor ZZS a očekávám…(O. Franěk)
 4. Jsem lékař UP a očekávám od ZZS...(T. Veleta)
 5. "Kulatý stůl" s přednášejícími (J. Berková)

Čtvrtek 27. října 2022

8:30 - 9:00 Prezentace posterů

Předsedající: J. Šeblová, R. Gřegoř

 • Tenkrát na Západě aneb riziková práce automechanika (L. Čechurová)
 • K rozeznání mrtvice připojte k FASTu i BELFAST (R. Pleskot)
 • Z historie záchranných služeb (J. Vetešník)

9:00 - 10:30 Blok Varia

Předsedající: J. Šeblová, V. Kutěj

 1. Supervize v provozu akutní a urgentní péče - zkušenosti FNKV (M. Černý)
 2. Reforma vykazování péče na UP - vize do budoucna (V. Kutěj)
 3. eCPR, spolupráce FN Ostrava a ZZS MSK (F. Burša)
 4. POCUS kazuistiky (R. Škulec)
 5. Vliv osobních ochranných pracovních prostředků na kvalitu kompresí hrudníku (P. Cmorej)
 6. Sepse jako výzva – čas na vytvoření oborových doporučení? (J. Šeblová)

10:45 - 12:15 Blok Varia - pokračování

Předsedající: J. Knor, R. Gřegoř

 1. Přímý transport polytraumatizovaného triage pozitivního pacienta na CT vyšetření ihned po převzetí (G. Holubová)
 2. Děti a závažná traumata, priority primární péče (J. Knor)
 3. Suxamethonium v PNP v roce 2022 aneb "Je král mrtev?" (M. Pokorná)
 4. Výhody, nevýhody a limity vyšetření dolní duté žíly při hemodynamickém vyšetření (R. Škulec)
 5. Nenáboženská spiritualita v podmínkách urgentního příjmu (P. Krohe)
 6. To je pro Vás, pane faráři (V. Křížová)

Hlavní partneři

astrazeneca-colours-logo
chiesi-colours-logo

Partneři

dartin-colours-logo
hipp-colours-logo
nestlenutrition-colours-logo
saegeling-colours-logo

Vystavovatelé

aht-colours-logo
alfamedic-colours-logo
danone-colours-logo
draeger-colours-logo
eezy-colours-logo
eurex-colours-logo
kendamil-colours-logo
linde-colours-logo
lhl-colours-logo
medela-colours-logo
medisap2-colours-logo
mondiag-colours-logo
nedoklubko-colours-logo
neomedica-colours-logo
ags92-colours-logo
radiometer-colours-logo
sab-colours-logo
sanofi-colours-logo
SnT-colours-logo
vygon-colours-logo