Program lékařské sekce

Středa 11. 10. 2023

Presympozium, Návštěvnické centrum likérky R. Jelínek*

17:00 – 18:00 | Neonatální transport

Předsedající: Jozef Macko (Zlín)

 1. Ze života NNTP (National Neonatal Transport Programme) (20 min.)
  (+ elektronické vedení dokumentace pacienta za transportu Zlín)
  Hana Fučíková (Dublin, Irsko)
 2. Neonatal Transport vs. Mountain Rescue (20 min.)
  Jan Franta (Dublin, Irsko)
 3. Modality a bezpečnost nemocničního transportu nedonošených novorozenců (15 min.)
  Radek Blažík, Jan Janota (Praha)
 4. Provozní zkušenosti s transportním systémem společnosti DARTIN (10 min.)
  Daniel Skučko (Rudná)
  V návaznosti na tuto prezentaci bude na parkovišti Likérky Jelínek připravena ukázka specializovaného sanitního vozu.

*POZOR! Účast na Presympoziu je možná pouze na základě předchozí registrace. Registrace na místě není možná z důvodu naplněné kapacity.

Čtvrtek 12. 10. 2023

Fakulta managementu a ekonomiky U2, Univerzita Tomáše Bati

8:30 – 9:00 | Zahájení

 • Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva KNTB Zlín
 • Mgr. Kamila Slabáková, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči KNTB Zlín
 • MUDr. Jozef Macko, Ph.D., primář novorozeneckého oddělení KNTB Zlín
 • Ing. Jiří Korec, primátor Města Zlína
 • prof. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc, MBA, předseda České neonatologické společnosti ČSL JEP

9:00 – 10:30 | Individualizovaná péče

Předsedající: Jan Malý (Hradec Králové), Jozef Macko (Zlín)

 1. Evropská nadace pro péči novorozence - předtočená přednáška ze záznamu (30 min.)
  Silke Mader (Mnichov, Německo)
 2. Rodiče rodičům - informační, psychosociální a materiální podpora rodičů po předčasném porodu (20 min.)
  Lucie Žáčková, Andrea Dohnalová, Markéta Řehořová, Radka Divoká, Nedoklubko (Praha)
 3. Individualizovaná péče na perinatologickém centru – vize, realita, úskalí, výzvy (15 min.)
  Jozef Macko, Marcela Pumprlová (Zlín)
 4. Aktualizace Zprávy o novorozenci (10 min.)
  Jan Malý (Hradec Králové)
 5. Hypofosfatázie a její diferenciální diagnóza (online)(15 min.)
  Štěpán Kutílek (Klatovy)

10:30 – 11:00 | Přestávka na občerstvení

11:00 – 13:00 | Infektologie

Předsedající: Jan Janota, Zbyněk Straňák (Praha)

 1. RSV in late preterm infants - burden of disease and modes of prevention (online) (30 min.)
  Angelika Berger (Vídeň, Rakousko)
 2. Nové možnosti imunoprofylaxe RSV (30 min.)
  Roman Prymula (Hradec Králové)
 3. Očkování předčasně narozených dětí (20 min.)
  Daniel Dražan (Jindřichův Hradec)
 4. Svět a my v léčbě časné novorozenecké sepse: aktuální výsledky ČR (15 min.)
  Jan Janota (Praha)
 5. Nová indikační kritéria RSV profylaxe (15 min.)
  Zbyněk Straňák (Praha)

13:00 – 14:00 | Oběd

14:00 – 15:30 | Perinatologie

Předsedající: Marian Kacerovský (Hradec Králové), Lukáš Hruban (Brno)

 1. Sekundární intra-amniální infekce u pacientek s PPROM (20 min.)
  Marian Kacerovský (Hradec Králové)
 2. Idiopatické krvácení ve druhém trimestru těhotenství a neonatální outcome (20 min.)
  Ivana Kacerovská (Hradec Králové)
 3. Spontánní porod po dvou císařských řezech (20 min.)
  Richard Špaček (Ostrava)
 4. Intrapartální hypoxie plodu a prepartální inzult (25 min.)
  Lukáš Hruban (Brno)

15:30 – 16:00 | Přestávka na občerstvení

16:00 – 17:30 | Hematologie

Předsedající: Jan Blatný, Pavel Mazánek (Brno)

 1. Anémie novorozence (20 min.)
  Jan Malý (Hradec Králové)
 2. Spontánna arteriálna trombóza u dvoch novorodencov na pôrodnici (20 min)
  Martin Amrich (Bratislava)
 3. Použití antitrombinu u novorozenců (15 min.)
  Pavel Mazánek (Brno)
 4. Trombotické příhody u novorozenců (20 min.)
  Ondřej Zapletal (Brno)

17:30 – 18:00 | Prezentace vybraných posterů

Předsedající: Tomáš Juren, Martin Matas

 1. ECMO, aktuální indikační kritéria - Soňa Mečířová
 2. Aspergilóza a mukormykóza u ELBWI - Tereza Brožová
 3. Cirkulující mikroRNA v plazmě septických novorozenců: validační studie - Martin Jouza
 4. Pozdní GBS infekce - Aneta Kubátová
 5. Když kostka cukru nestačí - Martin Pánek
 6. Úspěšná terapie arteriální trombózy - Milena Tušková

19:30 | Společenský večer

Pátek 13. 10. 2023

Fakulta managementu a ekonomiky U2, Univerzita Tomáše Bati

9:00 – 10:30 | Fyziologický novorozenec - panelová diskuse

Společná diskuse lékařů a sester

Předsedající: Milena Dokoupilová (Hořovice), Iva Burianová (Praha), Hana Wiedermannová (Ostrava)

10:30 – 11:00 | Přestávka na občerstvení

11:00 – 13:00 | Varia

Předsedající: Martin Čihař, Tomáš Jimramovský (Brno)

 1. Dlouhodobé sledování extrémně a velmi nezralých novorozenců v ČR (20 min.)
  Petr Zoban (Praha) a Pracovní skupina pro dlouhodobé sledování ČNeoS
 2. Nová kritéria dlouhodobého sledování rizikových novorozenců v ČR: aktuální výsledky (20 min.)
  Jan Janota, Jan Malý, Jana Dorňáková, Jana Zemánková, Zuzana Podhoranyová, Petr Zoban a Pracovní skupina pro dlouhodobé sledování ČNeoS
 3. Meranie hladiny bilirubínu (15 min.)
  Peter Krcho (Košice)
 4. Dextrogel v léčbě novorozenecké hypoglykémie: data po 2 letech podávání (15 min.)
  Ekaterina Orlova (Praha)
 5. Role metabolomiky v neonatologii (15 min.)
  Tomáš Matějek (Hradec Králové)
 6. Komunikace v neonatologii (15 min.)
  Tomáš Jimramovský (Brno)
 7. Pleurální a peritoneální drenáž s využitím setu na suprapubickou punkci Cystofix (15 min.)
  Kryštof Tabery (Praha)

13:00 – 14:00 | Zakončení XXXVIII. Neonatologických dnů a oběd

Hlavní partneři

astrazeneca-colours-logo
chiesi-colours-logo

Partneři

dartin-colours-logo
hipp-colours-logo
nestlenutrition-colours-logo
saegeling-colours-logo

Vystavovatelé

aht-colours-logo
alfamedic-colours-logo
danone-colours-logo
draeger-colours-logo
eezy-colours-logo
eurex-colours-logo
kendamil-colours-logo
linde-colours-logo
lhl-colours-logo
medela-colours-logo
medisap2-colours-logo
mondiag-colours-logo
nedoklubko-colours-logo
neomedica-colours-logo
ags92-colours-logo
radiometer-colours-logo
sab-colours-logo
sanofi-colours-logo
SnT-colours-logo
vygon-colours-logo